Banner
Home ĐÀO TẠO Khung chương trình Ngành Quản lý thông tin

Chuẩn đầu ra ngành QLTT năm 2020

01/06/2020 17:49 - Xem: 950

Kĩ sư ngành Quản lý thông tin/chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin sẽ đạt được các kiến thức, kỹ năng và thái độ sau:

1. Hiểu và vận dụng được các kiến thức về thiết kế web, lập trình web, IOT, Blockchain, viễn thám làm nền tảng khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn cho ngành Quản trị hệ thống thông tin.  

2. Sử dung được các trang thiết bị thông tin; Thiết kế, phát triển, bảo mật hệ thống thông tin; Kỹ năng khai thác, xử lý, phân tích, tổng hợp các thông tin phục vụ quản trị và kinh doanh.

3. Sử dụng, phân tích, giải đoán ảnh viễn thám trong xây dựng cơ sở dữ liệu làm bản đồ sạt lở đất, lũ, lụt.

4. Vận dung các kiến thức cơ bản về kho dữ liệu, khai thác dữ liệu, phân tích và tổng hợp thông tin khoa học phục vụ cho thực hiện đề tài nghiên cứu, hỗ trợ ra quyết định trong quản trị và kinh doanh.

5. Có khả năng triển khai nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

6. Có năng lực tiếng anh trong chuyên môn đáp ứng chuẩn đầu ra theo chương trình đào tạo.

7. Khả năng tổ chức, khả năng lãnh đạo, lập kế hoạch và giao tiếp hiệu quả trong khoa học, hoạt động nghề nghiệp và giao tiếp xã hội.

8. Có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt; có trách nhiệm, nhiệt tình với công việc; Có thái độ cầu thị tiến bộ và luôn cập nhật kiến thức chuyên môn về khoa học môi trường.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN