Banner
Home GIỚI THIỆU Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển Khoa Môi trường

01/06/2021 17:04 - Xem: 1412

Ngành Khoa học Môi trường được Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ký quyết định số 166/QQĐ-BGD&ĐT-ĐH-SĐH Ngày 13 tháng 1 năm 2004 về việc cho phép đào tạo ngành Khoa học Môi trường. Năm  đầu được mở ngành đã có 3 lớp Khoa học Môi trường với hơn 150 sinh viên. Ngày đầu thành lập trang thiết bị cho thực hành, thực tập còn vô cùng thiếu thốn, đa số phải liên kết với các khoa và đơn vị ngoài trường. Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phấn đấu, khoa Tài nguyên & Môi trường đã phát triển lớn mạnh trở thành khoa có số lượng sinh viên đông nhất trong toàn trường với gần 3000 sinh viên hệ chính quy cho các chuyên ngành: Quản lý đất đai, Khoa học môi trường, Địa chính môi trường, hơn 1000 sinh viên hệ đào tạo phi chính quy và liên thông, gần 400 sinh viên cao học ngành Quản lý đất đai và Khoa học môi trường, 12 NCS. Hơn thế nữa Khoa được bộ cho phép nhập khẩu chương trình đào tạo tiên tiến Khoa học và Quản lý Môi trường của trường đại học California (UC Davis) Hoa Kỳ với gần 200 sinh viên có cả sinh viên Quốc tế. Trang thiết bị thực hành, thực tập cũng đã được trang bị khá đầy đủ.

Sự phát triển không ngừng về quy mô đầu vào ở khối ngành TN&MT của trường (ở cả bậc đại học, cao học và NCS) trong những năm vừa qua đã phần nào khó khăn trong việc quản lý và tiến độ mở các ngành đào tạo mới đáp ứng cho nhu cầu của xã hội. Để thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực ngành TN&MT của đất nước trong giai đoạn quy hoạch 2012-2020, căn cứ vào năng lực và chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2013-2020, Trường Đại học Nông lâm TN đã thành lập 02 khoa mới là: Khoa Quản lý Tài nguyên và Khoa Môi trường trên cơ sở đội ngũ cán bộ giảng dạy, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị của khoa TN&MT trước đây. 

Khoa Môi trường tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên được thành lập ngày 18 tháng 12 năm 2013, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã ra quyết định số 1762/QĐ-ĐHTN thành lập khoa Môi trường và khoa Quản lý Tài nguyên từ khoa Tài Nguyên & Môi trường nhằm đáp ứng những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và biến đổi khí hậu toàn cầu.

Sự ra đời Khoa Môi trường là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống từ khoa Tài Nguyên và Môi Trường hơn 10 năm qua và đánh dấu một mốc quan trọng trong việc đào tạo cán bộ khoa học cơ bản về Môi trường phù hợp với xu thế của thế giới, đồng thời cũng là một mốc lớn trong việc đa dạng ngành đào tạo của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, thuộc Đại học Thái Nguyên, một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của miền núi phía Bắc Việt Nam.