Banner
Home GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Bộ môn Công nghệ môi trường

GIỚI THIỆU BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

13/06/2021 12:12 - Xem: 1805

THÔNG TIN CHUNG

Bộ môn Công nghệ Môi trường

Khoa Môi trường - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Trưởng Bộ Môn: TS. Dư Ngọc Thành – 0918 578 155

E-mail: khoamoitruong@tuaf.edu.vn  

FB: https://www.facebook.com/tuafkhoamt

 

Department of Environmental Technology

Faculty of Environment

Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Head of Department: PhD. Du Ngoc Thanh – 0918 578 155

Email: khoamoitruong@tuaf.edu.vn

FB: https://www.facebook.com/tuafkhoamt

Lịch sử phát triển Bộ môn Công nghệ Môi trường.

Bộ môn Công nghệ Môi trường, tiền thân Bộ môn Công nghệ Kỹ Thuật Môi trường, được thành lập cùng với Khoa Môi trường tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã ra quyết định số 1762/QĐ-ĐHTN thành lập khoa Môi trường được thành lập ngày 18 tháng 12 năm 2013, nhằm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ … đáp ứng những nhu cầu về công nghệ môi trường, cán bộ kỹ sư, … trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và khu vực.

Sự ra đời Bộ môn Công nghệ Môi trường là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống hơn 10 năm phát triển và đánh dấu một mốc quan trọng trong việc đào tạo cán bộ kỹ sư về Công nghệ Môi trường phù hợp với xu thế của thế giới, hiện nay đang công tác ở nhiều vùng miền của tổ quốc đảm bảo công cuộc bảo vệ môi trường và phát triển KT-XH, cũng như trong khu vực và trên thế giới.

Hiện nay, Bộ môn Công nghệ Môi trường của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, thuộc Đại học Thái Nguyên, có 11 cán bộ giảng viên, 01 Giáo sư đầu ngành, 06 tiến sĩ, 02 NCS, Phân công đảm nhiệm đào tạo 02 chuyên ngành lớn là: Công nghệ Môi trường và Quản lý thông tin, là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín hàng đầu về lĩnh vực công nghệ môi trường của khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. Ngoài công tác đào tạo, Bộ môn có hàng chục hợp đồng chuyển giao KHCN cho các tỉnh như Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Kạn...

Danh sách Cán bộ Giảng viên Bộ môn Công nghệ môi trường

STT

Bộ môn CNMT

Chức vụ

Chi Tiết

1

TS. Dư Ngọc Thành  

Trưởng Bộ Môn

Email: dungocthanh@tuaf.edu.vn

http://mysite.tuaf.edu.vn/dungocthanh

2

TS. Trần Hải Đăng

Phó Trưởng Bộ Môn

Email: tranhaidang@tuaf.edu.vn

http://mysite.tuaf.edu.vn/tranhaidang

3

TS. Nguyễn Thanh Hải

Giảng Viên Chính_Phó Trưởng Khoa Môi trường

Email: nguyenthanhhai@tuaf.edu.vn

http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenthanhhai

4

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

Giảng Viên Cao Cấp_Chủ tịch HĐ trường

Email: nguyenthehung@tuaf.edu.vn

http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenthehung

5

TS. Trương Thị Tuyết

Giảng Viên

Email: truonganhtuyet@tuaf.edu.vn

http://mysite.tuaf.edu.vn/truongthianhtuyet

6

TS. Nguyễn Duy Hải

Giảng Viên

Email: nguyenduyhai@tuaf.edu.vn

http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenduyhai

7

NCS. Hoàng Quý Nhân

Giảng Viên

Email: hoangquynhan@tuaf.edu.vn

http://mysite.tuaf.edu.vn/hoangquynhan

8

ThS. Dương Minh Ngọc

Giảng Viên

Email: duongminhngoc@tuaf.edu.vn

http://mysite.tuaf.edu.vn/duongminhngoc

9

ThS. Hà Đình Nghiêm

Giảng Viên

Email: hadinhnghiem@tuaf.edu.vn

http://mysite.tuaf.edu.vn/hadinhnghiem

10

ThS. Vũ Thị Hòa

Giảng Viên

Email: vuthihoa@tuaf.edu.vn

11

NCS. Nguyễn Mạnh Dũng

Giảng Viên

Email: nguyenmanhdung@tuaf.edu.vn

http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenmanhdung

Bộ Môn Công nghệ Môi trường 

Ngày cập nhật cuối cùng: 14/06/2021 

Hoàng Quý Nhân