Banner
Home GIỚI THIỆU Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

01/06/2021 17:08 - Xem: 1289

PGS.TS. Đỗ Thị Lan - Trưởng Khoa Môi trường

Số điện thoại: 0982 640 105 hoặc 0913 189 377

Email: dothilan@tuaf.edu.vn

Face book: Lan Do

Website: http://environment.tuaf.edu.vn/