Banner
Home GIỚI THIỆU Tổng quan về Khoa

Tổng quan về Khoa Môi trường

01/06/2021 16:16 - Xem: 2552
Khoa Môi trường tại trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên được thành lập ngày 18 tháng 12 năm 2013, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã ra quyết định số 1762/QĐ-ĐHTN thành lập khoa Môi trường và khoa Quản lý Tài nguyên từ khoa Tài Nguyên & Môi trường nhằm đáp ứng những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và biến đổi khí hậu toàn cầu.

 

Với uy tín và bề dày kinh nghiệm đào tạo của Trường trọng điểm khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước, Khoa Môi trường đang tiếp tục đổi mới tổ chức và cải tiến chương trình đào tạo để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội, phục vụ sự phát triển của đất nước.

Thành tựu nổi bật nhất của khoa Môi trường là công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Ngay từ ngày đầu thành lập, Khoa đã chủ động lựa chọn hướng nghiên cứu ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực như: Công nghệ kỹ thuật môi trường, Khoa học và quản lý môi trường, Kinh tế tài nguyên môi trường. Khoa có nhiều nhóm nghiên cứu đã hình thành và phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu tiên tiến.

Không chỉ chú trọng áp dụng các phương pháp, công nghệ tiên tiến trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Khoa môi trường rất coi trọng thực hiện hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo thực nghiệm và kết nối việc làm cho sinh viên. Bên cạnh đó, Khoa Môi trường còn ghi dấu ấn với nhiều tổ chức và cơ quan quốc tế khi có đội ngũ cán bộ giáo viên của Khoa được cử đi đào tạo dài hạn và ngắn hạn ở các nước tiên tiến; tham dự nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế uy tín. Nhiều sinh viên quốc tế đã và đang học tập, nghiên cứu tại Khoa. Nhiều sinh viên ưu tú của Khoa đã được nhận học bổng lớn của các trường quốc tế. Có rất nhiều cựu sinh viên hiện nay là giám đốc các doanh nghiệp tư nhân về Môi trường, là nhà quản lý Môi trường ở các tỉnh và là chiến sĩ cảnh sát môi trường…