Banner
Home ĐÀO TẠO

Đào tạo bậc Đại học chính quy Khoa môi trường

01/06/2021 17:53 - Xem: 1488

Hiện nay, Khoa môi trường đang đào tạo 3 ngành Đại học chính quy:

- Ngành Khoa học môi trường

- Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

- Ngành Quản lý thông tin

BÀI VIẾT LIÊN QUAN