Banner
Home GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Khoa Môi trường

01/06/2021 16:58 - Xem: 1782

* CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Trưởng khoa: PGS. TS. GVCC. Đỗ Thị Lan

   ĐT: 0983 640 105           Email: dothilan@tuaf.edu.vn

- Phó trưởng khoa:  TS. GVC. Nguyễn Thanh Hải

- Các bộ môn trực thuộc Khoa

1. Bộ môn Khoa học và quản lý môi trường

2. Bộ môn Công nghệ môi trường

- Phòng thí nghiệm quan trắc và phân tích Môi trường

- Phòng thực hành kỹ thuật và công nghệ Môi trường

Khoa Môi trường hiện có lực lượng hùng hậu với 24 cán bộ, giảng viên với 10 Tiến sỹ ( trong đó có 03 GS và PGS), 4 Nghiên cứu sinh, 10 Thạc sỹ. Các tiến sỹ đều tốt nghiệp từ nước ngoài như Úc, Đức, Canada, Pháp; Nga…giảng viên cơ hữu hầu hết là trẻ, nhiệt huyết với nghề, năng động, sáng tạo, không ngừng học hỏi nâng cao kiến thức & đã được đi tập huấn về phương pháp giảng dạy tích cực tại các trường đại học uy tín. Ngoài ra, Khoa còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là những Giáo sư, Tiến sĩ… đầu ngành được mời về giảng dạy nhằm trang bị cho sinh viên có một nền tảng kiến thức tốt sau khi ra trường.

Với hệ thống phòng thí nghiệm tiên tiến đủ điều kiện thực hiện các nghiên cứu khoa học, quan trắc môi trường, phục vụ cho công tác quản lý và theo dõi giám sát về xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; đánh giá chất lượng nước, không khí, đất; phân tích độc chất; thí nghiệm vi sinh có khả năng đáp ứng được nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của giáo viên, sinh viên và nghiên cứu sinh trong khoa