Banner
Home GIỚI THIỆU Thành tích đạt được

Thành tích đạt được

01/06/2021 17:01 - Xem: 1265

Với nỗ lực, phấn đấu trong những năm gần đây, tập thể Khoa Môi trường đã được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng Khen:

- Đơn vị điển hình tiên tiến về Bảo Vệ Môi Trường giai đoạn 2010-2015;

- Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015, 2017;

- Liên tục đạt danh hiệu đơn vị lao động xuất sắc;

- Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào Tạo năm học 2017-2018.

Ngoài ra, các giảng viên, cán bộ của khoa cũng được tặng thưởng nhiều danh hiệu khen thưởng cao quý.