Banner
Home ĐÀO TẠO Khung chương trình Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Mục tiêu đào tạo ngành CNKTMT năm 2018

01/06/2020 17:55 - Xem: 888

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường trình độ đại học nhằm trang bị cho người học kiến thức cơ bản nhằm phát triển toàn diện, kỹ năng thực hành để có khả năng đảm đương được công tác của một kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường trong bảo vệ và xử lý môi trường của tất cả các cơ sở sản xuất công nông nghiệp, đồng thời các kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi trường có thể đáp ứng được với sự phát của ngành và xã hội.

Sau khi nhận bằng kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi trường, các cán bộ trên sẽ có thể tham gia nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải cho các đô thị và các khu công nghiệp; thiết kế, thi công lắp đặt, giám sát thi công các công trình xử lý chất thải; vận hành các thiết bị công nghệ và công trình xử lý chất thải đô thị và công nghiệp; tổ chức thực hiện lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư xây dựng, đánh giá môi trường chiến lược cho các dự án quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội; tổ chức thực hiện quan trắc và phân tích chất lượng môi trường phục vụ công tác quản lý môi trường.