Banner
Home ĐÀO TẠO Khung chương trình Ngành Khoa học môi trường

Mục tiêu đào tạo ngành KHMT năm 2020

01/06/2020 17:50 - Xem: 1032

Đào tạo kĩ sư ngành Khoa học môi trường có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng động, sáng taok, có khả năng khởi nghiệp, có kiến thức chuyên môn hiểu rõ nguyên lý, quy luật, có khả năng đánh giá các tác động của môi trường, có kĩ năng quan trắc, phân tíchm đánh giá, xử lý số liệu môi trường và có khả năng quản lý môi trường phụ vụ phát triển bền vững.