Banner
Home TIN TỨC & SỰ KIỆN

Ngày Nước thế giới 22/03/2021: Giá trị của nước

22/03/2021 08:00 - Xem: 1318
Mỗi năm, Liên Hợp Quốc chọn một chủ đề cho Ngày Nước thế giới nhằm tập trung giải quyết các vấn đề nóng liên quan đến tài nguyên nước mang tính toàn cầu. Chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2021 được chọn là “Giá trị của nước” nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị thế, giá trị mà nước mang lại cho cuộc sống, sức khỏe và môi sinh, theo đó, nhấn mạnh cách chúng ta nhận thức chưa đầy đủ về giá trị của tài nguyên nước.

Thực tế, ngoài các giá trị hiện hữu mang lại cho con người như nước sạch, vệ sinh hoặc cho các hoạt động sản xuất và dịch vụ, nước còn có các giá trị về sức khỏe, môi trường, văn hóa, đời sống xã hội và tâm linh, đó là những giá trị ít hoặc không được chú ý đến. Do vậy, nước là giá trị vật chất không thể ước tính, đo đếm. Việc xác định đầy đủ giá trị của nước tùy vào mục đích sử dụng nước, qua đó, giúp chúng ta quản lý tốt hơn nguồn tài nguyên này.

Thông qua thông điệp nêu trên, Ngày Nước thế giới 2021 kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng, các nhà hoạch định chính sách, tập trung giải quyết các vấn đề về tài nguyên nước, chính là chìa khóa giúp chúng ta đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng chủ đề: Ngày nước thế giới năm 2021

1. Nước là tài nguyên thiết yếu giúp bảo vệ sức khỏe, sinh kế, môi trường, các giá trị văn hóa và phát triển kinh tế bền vững.

2. Nước là tài nguyên quý giá! Hãy sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả.

3. Bảo vệ tài nguyên nước là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.

4. Hãy sử dụng tiết kiệm nước để chia sẻ cơ hội cho mọi người.

5. Nước là tài nguyên hữu hạn và thiết yếu, sử dụng nước tuần hoàn vì một tương lai bền vững

Tin tổng hợp

BÀI VIẾT LIÊN QUAN