Banner
Home ĐÀO TẠO Khung chương trình Ngành Khoa học môi trường

Chuẩn đầu ra ngành KHMT năm 2020

01/06/2020 17:51 - Xem: 994

Kỹ sư ngành Khoa học môi trường sẽ đạt được các kiến thức, kỹ năng và thái độ sau:

1. Khả năng hiểu và vận dụng các kiến thức về môi trường cơ sở làm nền tảng khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn cho ngành Khoa học Môi Trường.

2. Khả năng vận dụng các kiến thức chuyên ngành: quản lý môi trường, công nghệ - kỹ thuật môi trường, tin học môi trường, quan trắc và phân tích môi trường, GIS ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường,…. nhằm giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học môi trường.

3. Kỹ năng sử dụng thành thạo các dụng cụ, trang thiết bị cơ bản trong quan trắc, phân tích đánh giá chất lượng môi trường, xử lý môi trường, phần mềm xử lý số liệu, phần mềm tin học, vẽ sơ đồ trong giải quyết các vấn đề môi trường.

4. Kỹ năng biên soạn báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và hồ sơ xin cấp các giấy tờ pháp lý về môi trường của doanh nghiệp;

5. Có khả năng triển khai nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

6. Có năng lực tiếng anh trong chuyên môn đáp ứng chuẩn đầu ra theo chương trình đào tạo

7. Khả năng tổ chức, khả năng lãnh đạo, lập kế hoạch và giao tiếp hiệu quả trong khoa học, hoạt động nghề nghiệp và giao tiếp xã hội.

8. Có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt; có trách nhiệm, nhiệt tình với công việc; Có thái độ cầu thị tiến bộ và luôn cập nhật kiến thức chuyên môn về khoa học môi trường;

BÀI VIẾT LIÊN QUAN