Banner
Home ĐÀO TẠO Khung chương trình Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Chuẩn đầu ra ngành KTTNTN năm 2016

01/06/2020 17:57 - Xem: 894
* Về kiến thức

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chương trình đào tạo cử nhân Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, chuyên ngành Kinh tế Tài nguyên Môi trường sẽ được trang bị kiến thức kinh tế căn bản và kiến thức bổ trợ để đạt các khả năng chuyên môn về Định giá trị tài nguyên, giá trị tổn hại do ô nhiễm; Phân tích và xây dựng các chính sách quản lý tài nguyên môi trường; Xây dựng thẩm định và quản lý các dự án khôi phục môi trường, khai thác tài nguyên tối ưu; Phân tích lợi ích chi phí các hoạt động về tài nguyên môi trường; Dự báo, hoạch định và xây dựng chiến lược và về các vấn đề kinh tế tài nguyên môi trường..

* Về kỹ năng

- Kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên môn như hoạch định, dự báo, phân tích, quản lý tài nguyên môi trường.

- Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm giữa các nhà chuyên môn khác nhau như tổ chức thực hiện công việc, phân công trách nhiệm từng thành viên, tiến độ thời gian thực hiện, phối hợp thực hiện giữa các cá nhân cũng như giữa các nhóm.

- Kỹ năng truyền đạt thông tin: có kỹ năng viết báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, trình bày báo cáo dưới dạng văn phong khoa học rõ ràng, chính xác dễ hiểu, có tác động đến người đọc. Biết viết báo cáo tóm tắt và trình bày trước hội thảo, hội nghị.

- Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm cho chuyên ngành như Word, Excel, Eviews, Powerpoint, vv. Khả năng sử dụng máy chiếu, máy tính, đọc các bản đồ, GPS, GIS.

- Kỹ năng quản lý điều hành các dự án như biết tổ chức phân công trách nhiệm, lập kế hoạch thực hiện, kiểm tra tiến độ thực hiện, điều chỉnh kế hoạch khi có sự thay đổi, biết động viên nhắc nhở và giải quyết tình huống phức tạp.

- Trình độ tiếng Anh tối thiểu bậc 3 (B1) (thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở trình độ tương đương);

- Trình độ Tin học đạt cấp độ IC3 (sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm thông dụng), biết cách vận hành 1 số máy móc văn phòng và các thiết bị liên quan.

* Về phẩm chất đạo đức

- Có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật và có trách nhiệm công dân, có ý thức bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội, có đạo đức tốt, có lòng nhân ái;

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết, có bản lĩnh nghề nghiệp, thái độ trung thực, yêu nghề và có trách nhiệm trong công việc;

- Chủ động tự tin mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe;

- Có trách nhiệm với công việc được giao và có tinh thần cầu tiến, hợp tác, thân thiện với các đồng nghiệp và các cá nhân khác trong công việc;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, kết hợp giữa thực tiễn và lý thuyết, đúc kết kinh nghiệm để giải quyết vấn đề ngày một hiệu quả cao.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN