Banner
Home GIỚI THIỆU
Giới thiệu bộ môn Khoa học và Quản lý môi trường

Giới thiệu bộ môn Khoa học và Quản lý môi trường

Giới thiệu bộ môn Khoa học và Quản lý môi trường

Xem thêm
Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

Xem thêm
Tổng quan về Khoa Môi trường

Tổng quan về Khoa Môi trường

Khoa Môi trường tại trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên được thành lập ngày 18 tháng 12 năm 2013, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã ra quyết định số 1762/QĐ-ĐHTN thành lập khoa Môi trường và khoa Quản lý Tài nguyên từ khoa Tài Nguyên & Môi trường nhằm đáp ứng những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và biến đổi khí hậu toàn cầu.

Xem thêm